7 Days to Die – komendy

przez Bearowata
0 komentarz

Lista Komend – 7 Days to Die

<br/><a href="https://pics.tinypic.pl/i/00993/nl43a56v3yod.jpg" target="_blank">Zobacz oryginalne zdjęcie</a>

Artykuł nie zawiera wszystkich komend, a te najważniejsze. W artykule zawarłam ich większość.

Istnieją 2 sposoby, aby otworzyć panel komend:

  • klawisz F1
  • klawisz @

Nawias kwadratowy [..] zawiera opcje, które są do wyboru, w nawiasie <…> dane muszą zostać wpisanemałe i duże litery mają wpływ !!!

admin add <imię / id jednostki / steam id> <poziom możliwości nowego admina> -> dodaje nowego admina, poziom 0-1000

admin remove <imię / id jednostki / steam id> -> usuwa gracza z listy adminów

ban add < imię / id jednostki / steam id > <okres> <jednostka czasu> [powód] -> banuje osobę na określony czas

ban list -> wyświetla listę zbanowanych graczy

ban remove < imię / id jednostki / steam id > -> usuwa bana z gracza

buff <nazwa efektu> -> nakłada na ciebie wybrany efekt (lista: 7 Days To Die\Data\Config\buffs.xml )

buffplayer < imię / id jednostki / steam id > <nazwa efektu> -> nakłada na konkretnego gracza dany efekt

clear -> usuwa dotychczasowe komendy, można użyć skrótu: cc

cp add <komenda> <poziom> – dodaje daną komendę do listy dozwolonych komend

cp remove <komenda> -> usuwa komendę z listy

cp list -> wyświetla listę dozwolonych komend

creativemenu -> włącza/wyłącza menu kreatywne, skrót: cm

deathscreen <on/off> -> włącza ekran umazany we krwi

debuff <nazwa efektu> -> usuwa z ciebie konkretny efekt

debuffplayer < imię / id jednostki / steam id > <buff name> -> usuwa dany efekt z konkretnego gracza

debugmenu [on/off] -> włącza Debug Menu, skrót: dm

enablescope <on/off> -> Włącz zbliżenie debugowania

exhausted -> gracz staje się wyczerpany

exportitemicons -> dodaje ikonki przedmiotów do folderu 7 Days To Die\ItemIcons

getgamepref – > wyświetla aktualną listę ustawień gry , skrót: gg

getgamestat -> wyświetla aktualne statystyki gry, skrót: ggs

gettime -> wyświetla liczbę dni i czas, skrót: gt

gfx af <0 or 1> -> włącza filtrowanie anizotropowe – 0 (włączone)/ 1 (wyłączone)

givequest -> daje graczowi zadanie, lista: 7 Days To Die\Data\Config\quests.xml

giveself <nazwa przedmiotu> [jakość] -> daje graczowi przedmiot, lista: 7 Days To Die\Data\Config\items.xml

giveselfskillxp <umiejętność> <liczba> -> dodaje do umiejętności liczbę doświadczenia

giveselfxp <liczba> -> dodaje liczbę doświadczenia

kick < imię / id jednostki / steam id > [powód] -> usuwa gracza

kickall [powód] -> usuwa wszystkich graczy

killall -> zabija wszystkich graczy

lights -> przełącza wyświetlanie konturu wokół wszystkich obiektów emitujących światło

listents -> wyświetla listę wszystkich obecnych jednostek w grze, skrót: le

listplayerids -> zapisuje listę wszystkich graczy i ich id, skót: lpi

listplayers -> zapisuje listę wszystkich graczy i ich id, zdrowie, statystyki itp, skrót: lp

listthreads -> zapisuje wszystkie zagrożenia, skrót: lt

loggamestate <wiadomość> [true/false] -> zapisuje informacje o obecnym stanie gry( np. zużyta pamięć do pliku) 7 Days To Die\7DaysToDie_Data\output_log.txt ; wiadomość będzie zapisana jako nagłówek; true – komenda użyta na kliencie, false – na serwerze (domyślna), skrót: lgs

mem -> zapisuje informacje o pamięci i uruchamia czyszczenie jej

pplist -> wyświetla stałe dane o graczu

removequest -> usuwa zadanie

saveworld -> zapisuje grę

say <wiadomość> -> wysyła wiadomosć na serwer , skrót: sa

setgamepref <nazwa ustawienia> <wartość> -> pozwala na zmianę ustawień , listę ustawień można wyświetlić przez komendę gg ; skrót: sg

setgamestat <nazwa statystyki> <wartość> -> ustawia statystyki gry, nazwy statystyk można wyświetlić za pomocą komendy ggs, skrót: sgs

settempunit <c or f> -> zmienia skale temperatury (Celsjusz lub Fahrenheit), skrót: stu

settime day -> ustawia dzień
settime night ->
ustawia noc
settime <czas> ->
ustawia czas (zegar 24 godziny)
settime <dzień> <godzina> <minuta>
-> tu dzień oznacza liczbę przeżytych dni + konkretna godzina + minuta,
skrót: st

showclouds -> pokazuje chmury xd

shownexthordetime -> pokazuje czas nadejścia hordy

shutdown -> wyłącza grę

spawnairdrop -> spawnuje drop z powietrza

spawnentity <ID gracza> <ID jednostki> -> spawnuje gracza/jednostkę

spawnscouts -> spawanuje Screamera i nawiguje go w kierunku miejsca gdzie użyto komendy

spawnsupplycrate -> spawnuje skrzynkę obok gracza

spawnwanderinghorde -> tworzy całą hordę i nawiguje ją w kierunku miejsca gdzie użyto komendy

starve -> sprawia, że postać staje się głodna

staticmap -> zmienia mapę Navezgane między statyczną i dynamiczną

switchview – > zmienia punkt widzenia gracza (1-osobowy i 3-osobowy), skrót: sv

systeminfo -> wyświetla informację o systemie

teleport <E / W> [y] <N / S> -> teleportuje gracza, y jest opcjonalne i oznacza poziom (-1 to ziemia), litery to oznaczenia kierunków, S i W mają zawsze ujemne wartości
teleport <E / W> <N / S>
teleport <id gracza/steam id/id jednostki> -> teleportuje do kogoś
teleport offset <inc E / W> <inc y> <inc N / S> -> to oznacza teleportacje względem miejsca, np. o 3 metry od obecnej pozycji, możes wpisać tp info po więcej informacji , skrót: tp

teleportplayer <imię / id gracza / steam id> <E / W> <y> <N / S> -> teleportuje gracza do konkretnego miejsca
teleportplayer <id gracza> <id gracza> -> teleportuje gracza do innego gracza, skrót: tepe

thirsty -> sprawia, ze gracz staje się spragniony ( ͡° ͜ʖ ͡°)

traderarea -> jesli jesteś już w strefie handlu to zostaniesz z niej usunięty, w innym wypadku możesz wejść (chyba że jest zamknięta)

version -> wyświetla dane o wersji gry i modach

water -> wyświetla ustawienia wody

weather -> wyświetla ustawienia pogody

weathersurvival <on / off> -> włącza, wyłącza wpływ pogody na przetrwanie

whitelist add < imię / id jednostki / steam id > -> dodaje gracza do białej listy

whitelist remove < imię / id jednostki / steam id > -> usuwa gracza z białej listy

whitelist list -> wyświetla białą listę

Znalezione obrazy dla zapytania have a good day gif
0

Może ci się także spodobać